ההלכה למשה מסיני זיהתה אותם בשמות הידועים לנו כיום כאתרוג, ל"
מקדש