כדאי שבית הכנסת יטול חלק באירוע חשוב זה של בן / בת הקהילה. או"
מקדש